Groeiverschillen binnen en buiten de formatie. Copyright: William Levengood